Covid 19 Koken

Lieve donateurs,

Ik vond het wel weer tijd voor een korte update. In de keuken van Covid 19 Koken is de afgelopen weken weer elke woensdag en vrijdag gekookt. Ikzelf was er een paar vrijdagen niet bij omdat er jongeren met een taakstraf in de keuken hielpen, maar toen zij klaar waren ging ik weer aan de slag.

Er komen nog steeds elke week mensen bij die vanwege werkloosheid, ziekte en andere zaken graag een maaltijd willen. We maken nu vaak een gerecht met groenten (dat is goedkoper), maar soms krijgen de mensen vlees, bijvoorbeeld de heerlijke kip van Joyce afgelopen vrijdag. Zij staat dan de avond ervoor nog tot elf uur in de keuken om de kip alvast klaar te maken, en dan maken we op vrijdag de rijst en groenten.

Nu zijn we ook bezig met de kerstpakketten. Shazia en Jasmin, die het hele project regelen, maken al jaren deze pakketten met houdbaar eten voor mensen uit de Indische Buurt die onder de armoedegrens leven. Meestal maken ze 500 dozen/tassen met zo’n pakket eten, maar dit jaar worden het er, door de toegenomen armoede, 650.

De afgelopen vrijdagen hielp ik mee om mensen uit de rij voor de Voedselbank te vragen of ze zo’n pakket wilden. Veel mensen zijn daar verrast en echt ontroerd door. We gaan 16 december alle pakketten inpakken en 18 december alles uitdelen op het plein bij het buurthuis. Ze worden gevuld met houdbaar eten dat Shazia regelt bij winkels uit de buurt – dus mocht je nog iemand kennen die 650 blikken soep overheeft, of iets soortgelijks; we houden ons aanbevolen.

Hier drie fotootjes van het koken afgelopen vrijdag; door al die kerstvoorbereidingen was de sfeer heel gezellig, en we kregen wat overgebleven groenten van de Voedselbank, dus het was een zéér gezonde maaltijd die we klaarmaakten.

groeten en weer veel dank voor jullie steun!

namens Covid 19 Koken,

Aaf