Pagina MOI voor fondsen, andere donateurs en andere geïnteresseerden

  • De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Volledige naam: Stichting Maatschappelijke Ondersteuning en Integratie (MOI)

Adres: Niasstraat 33, 1095 TV  Amsterdam

Telefoon: 06 58967285

Mail: moi-diensten@hotmail.com

Bestuur en functies:

Annick Teeuwen, voorzitter

Etienne Buijs, penningmeester

Aaf Brandt Corstius, secretaris

 Activiteiten

SBI-code: 88992 – Maatschappelijk werk

Het ondersteunen en begeleiden van sociaal zwakkeren in de Amsterdamse samenleving.

KvK-nummer: 50945947

RSIN: 823015907

Datum akte van oprichting: 20-09-2010

ANBI: ja

Hier treft u het Beleidsplan aan.