Stem op de Kansenbank!

Wanneer u in de Indische Buurt of het oostelijk Havengebied woont, kunt u stemmen op voor die gebieden ingediende plannen in het kader van Begroot Oost. U hebt daarover een brief ontvangen van Rick Vermin, stadsdeelbestuurder, met een persoonlijke stemcode.

Een van de plannen is Kansenbank van buurthuis Archipel. Wanneer dit wordt gehonoreerd, kunnen wij nóg meer doen aan armoedebestrijding! Stem dus op de Kansenbank!

In de brief staat hoe, maar graag leg ik het u stapsgewijs uit:

 • Ga naar www.amsterdam.nl/oostbegroot, kies in de rechterkolom Indische Buurt, oostelijk Havengebied.
 • Klik op Bekijk de plannen en stem!
 • Klik op Armoede en schulden
 • Voeg toe De Kansenbank (middenin, rechts)
 • Klik Bekijk selectie
 • Klik Volgende
 • Klik Vul je stemcode in
 • Vul vervolgens je stemcode in
 • Klik op Controleer je stemcode
 • Klik op Stemmen
 • En dan zie je: Gelukt, je hebt gestemd

Hier wat er op de site staat, een beknopte samenvatting van ons plan. En dit is nog maar het begin!

De Kansenbank

We gaan beginnen met een aantal activiteiten rond armoede en schulden, die we als een pilot aanbieden onder de paraplu Kansenbank, activiteiten dus die we nu nog niet organiseren. We starten met onderstaande ‘kansen’. Maar onze lijst aan ideeën is veel en veel langer:

 • Persoonlijke hulpverlening (budgetmaatjes, formulieren, hulp aan ongedocumenteerden).
 • Lichaamsverzorgingsmarkt (luiers, zeepjes, shampoos tot geurtjes als extra op de voedselbank).
 • Koken voor de buurt, bezorgen aan buurtbewoners en als het kan, eten met elkaar.
 • Het opstarten voor een crowdfunding voor de Kansenbank.

Helaas mogen wij vanwege corona nog niet open. Dat neemt niet weg dat wij volop aan armoedebestrijding doen! Zoals het koken en bezorgen van gratis coronamaaltijden!

Met vriendelijke groet en pas goed op elkaar,

Shazia Russo – Ishaq
programmacoördinator

Buurthuis Archipel