Buurt in Beeld 2018-01-19T16:34:00+00:00

Onze buurt is volop in beweging. Op deze pagina verzamelen we een overzicht van alles wat lees- en bezienswaardig is. Heb je zelf ook teksten, foto’s of filmpjes die je wilt delen met de buurt? Stuur je bestanden of url-link met een korte beschrijving naar: buurthuisarchipel@gmail.com

Opening Buurthuis Archipel/ 29 augustus 2015

Op 29 Augustus opende het Buurthuis Archipel officieel haar deuren. Het was een groot feest, met muziek, de onthulling van het logo, speeches, vrolijke optredens van buurtbewoners en natuurlijk taart… en bier! Geniet van de foto’s!

Artikel Movisie- Archipel: een buurthuis nieuwe stijl

Op 15 juni opende het Buurthuis Archipel in Amsterdam-Oost zijn deuren. Een buurthuis nieuwe stijl, gerund door buurtbewoners die zich gaan richten op actuele problemen als jeugdwerkloosheid. Stadsdeel Oost gaat de right to challenge formeel opnemen in de verordeningen. Daarop vooruitlopend heeft Archipel het  afgelopen jaar al plannen gemaakt om alvast van start te kunnen gaan. Een gesprek met Feye van Olden, betrokken bij het beheer en de programmering van dit buurthuis-nieuwe-stijl.

Lees hier het hele artikel: https://www.movisie.nl/artikel/archipel-buurthuis-nieuwe-stijl

Makassarplein bijeenkomst Januari 2015

Herinrichting Makassarplein November 2013

Bevrijdingsdag op het Makassarplein Mei 2013

1 jaar Makkie in de Indische Buurt Maart 2013

Warme nestbijeenkomst Makassarplein Community Februari 2013

Vrijheid Maaltijd op Makassarplein Mei 2012

Oasis game Makassarplein April 2011